038 866 3491 / 0986 356 663

bacsynoitieng@gmail.com

  Bác sỹ trực tuyến
Bác sĩ Võ Xuân Sơn (Tiến sĩ) Lịch tư vấn tuần 1 tháng 12
Lịch tư vấn tuần 1 tháng 12 của Bác sĩ nổi tiếng: Hai buổi chiều đầu tuần, BS.CK1 Nội tổng quát Võ Xuân Sơn online tư vấn từ 16g-18g. Quý bạn đọc có thể gọi số để gặp BS Sơn trong khung thời gian này.

Đăng ký tư vấn


Copyright © KINGPHAR 2018. All Right Reserved. Design by Bivaco
Tìm chúng tôi
0986 356 663