038 866 3491 / 0986 356 663

bacsynoitieng@gmail.com

  Bác sỹ trực tuyến
Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt Trần Thị Tố Nhi
Lịch tư vấn tuần 1 tháng 12 của Bác sĩ nổi tiếng: Hai buổi chiều đầu tuần, BS Răng - Hàm - Mặt Nội tổng quát Trần Thị Tố Nhi online tư vấn từ 16g -18g. Quý bạn đọc có thể gọi số để gặp BS Nhi trong khung thời gian này.

Đăng ký tư vấn


Copyright © KINGPHAR 2018. All Right Reserved. Design by Bivaco
Tìm chúng tôi
0986 356 663